Anbi enzo...

Wat is een ANBI status?

Villa Vacht heeft sinds de oprichting al de ANBI status. Deze status kent de belastingdienst toe aan stichtingen/goede doelen als ze een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Simpel gezegd een groep mensen die zich goed/positief inzet voor mensen of dieren zonder er winst mee te maken. En met inzet denken wij dan aan iets goed doen voor mensen of dieren zoals dieren redden, kledinginzameling voor arme en/of dakloze mensen, dagbesteding voor gehandicapten etc.

 

Om een ANBI status te mogen voeren, moeten stichtingen aan een heel aantal voorwaarden voldoen. Hieronder nemen we  de belangrijkste even door:

 • Geen winstoogmerk. Villa Vacht maakt geen winst, elke donatie gaat naar de vachtjes en wordt gebruikt. 0,0 van de donaties gaat naar het bestuur of vrijwilligers, zelfs de vrijwilliger bedank daagjes worden uit eigen zak betaald en niet van de donaties. Alles wat wordt vergoed heeft direct met de vachtjes te maken.
 • Het bestuur moet aan integriteitseisen voldoen en het kapitaal mag niet gebruikt worden als eigen kapitaal door bestuurders of beheer. Ik heb twee voorwaarden even gecombineerd. Integriteit wil zeggen dat er geen belangenverstrengelingen mogen zijn, Sinds Kim en ik (Loode Evers) getrouwd zijn zou dat een verstrengeling zijn en mogen we niet met 3 bestuurders zijn omdat Kim Rumen (voorzitster) en Loode Evers (Penningmeester) de derde er uit zouden kunnen stemmen. Vandaar dat wij 4 bestuurders hebben, de twee extra zijn namelijk Marlies Gadaen-Heinrichs (Secretaris) en Amber Kuster (Bestuurster). De kapitaal eis wil niet meer zeggen dat we de donaties niet voor onze eigen uitgaven mogen gebruiken. Villa Vacht heeft een aparte rekening voor de donaties en van daaruit betalen we ook alle dingen voor de vachtjes. Zo houden we het makkelijk gescheiden.
 • Ook moet een ANBI stichting een aantal gegevens online gepubliceerd hebben zoals jaarverslag, beleidsplan, bestuursleden enzo.

Dit zijn een aantal belangrijke voorwaarden waaraan stichtingen moeten voldoen om ANBI status te krijgen. Ik heb ze gecombineerd voor het leesgemak maar Villa Vacht voldoet aan alle voorwaarden voorgeschreven door de belastingdienst. (Klik op linkie voor alle voorwaarden te kunnen lezen.)

 

Jaarverslagen van Villa Vacht:
Hieronder vind je de financiële jaarverslagen van afgelopen jaren van Villa Vacht. Klik op de download knop achter het jaartal om het pdf bestand te downloaden en in te zien;

Villa Vacht 2016
PDF – 1,0 MB 484 downloads
Villa Vacht 2017
PDF – 1,0 MB 423 downloads
Villa Vacht 2018
PDF – 1,0 MB 449 downloads
Villa Vacht 2019
PDF – 1,0 MB 464 downloads
Villa Vacht 2020
PDF – 1,0 MB 480 downloads
Villa Vacht 2021
PDF – 1,0 MB 533 downloads
Villa Vacht 2022
PDF – 1,0 MB 266 downloads
Villa Vacht 2023
PDF – 1,0 MB 61 downloads

Beleidsplan van Villa Vacht:
Tevens moet je als anbi-stichting een beleidsplan hebben gepubliceerd, die van Villa Vacht vind je hieronder.

Beleidsplan Van Villa Vacht 2020-2024
Word – 209,1 KB 403 downloads

Dan heb je ook nog dat CBF keurmerk…

 

Misschien heb je het al eens gelezen dat de echte grote doelen ook een CBF keurmerk hebben. Denk hierbij aan Greenpeace, Kika, WNF etc. Het probleem hierbij is dat Villa Vacht dit niet kan betalen. De kosten die hieraan verbonden zijn, besteden wij liever aan de vachtjes. In plaats van het het wiel voor de tweede keer uit te vinden heb ik een stukje geleend van de pagina van stichting dierennood:

 

Het feit dat wij geen CBF Keurmerk hebben, is een bewuste keuze van onze stichting. We hebben ons goed in het CBF-keurmerk verdiept en geconcludeerd dat het voor ons te weinig toegevoegde waarde heeft.

 • Het CBF is een particuliere instelling met een fors prijskaartje voor stichtingen.
 • Kosten voor de eerste aanvraag van het keurmerk: € 2.925,-
 • Jaarlijkse contributiekosten aan het CBF zijn afhankelijk van de donaties en bedragen tussen de € 890,- en € 1.770,- .
 • Wij moeten zelf zorgen voor een accountantsverklaring. Kosten: ca. € 2.500 per jaar.
 • Om de 3 jaar moet er opnieuw een hertoetsing plaatsvinden. Kosten: € 2.925,-
 • Overigens controleert het CBF niet of het geld dat een donateur geeft aan een goed doel, ook daadwerkelijk besteed wordt op de manier zoals het goede doel dat belooft.
 • Het CBF is geen overheidsinstelling maar gewoon een particuliere stichting. Iedereen kan een dergelijk keurmerk starten als hij/zij dat zou willen.
 • Het CBF zelf geeft ca. 1.000.000 euro aan salarissen uit en nog eens 150.000 euro aan eigen promotie in kranten, tijdschriften, TV-reclame, e.d.
 • Het CBF ontvangt jaarlijks ca. 1.750.000 euro van goede doelen. Geld dat dus door donateurs gegeven is aan goede doelen maar niet wordt besteed waarvoor het bedoeld is. 
 • Het CBF is al een aantal keren op de vingers getikt dat ze ten onrechte aangaven bestedingen van goede doelen zelf te controleren.
 • Het CBF controleert eigenlijk alleen de jaarverslagen die door de goede doelen zelf worden aangeleverd en deze zijn al gecontroleerd door de accountants die door de stichtingen zelf moeten worden betaald. 

Wij zijn daarom van mening dat de jaarlijkse kosten van ca. € 4.500 te hoog zijn om dit te rechtvaardigen als uitgaven voor onze stichting.

Wij kunnen het niet meer dan eens mee zijn met deze stelling en daarom bezitten wij ook geen CBF keurmerk. Die €4500,- per jaar geven wij ook liever aan de vachtjes uit.

 

Privacyverklaring (AVG/GDPR):

Villa Vacht verzamelt alleen voor onze webshop je gegevens die jezelf aanlevert. Dit hebben we nodig om te zorgen dat je product wat je bij ons bestelt goed aan komt (recht van overeenkomst). De enige die deze informatie kan inzien is het bestuur van Villa Vacht. Wij verkopen deze data niet door en sturen je geen gerichte reclame met deze informatie. De informatie die we verzamelen is strikt om te zorgen dat we de bestelde producten goed bij je kunnen leveren. Mocht je je gegevens willen verwijderen kan dat via de webshop door in te loggen op je account of ons een berichtje te sturen op villavacht@outlook.com.

 

Jouwweb is onze webhost die gaat over de serverbeveiliging van de website, met hun hebben wij ook een verwerkingsovereenkomst.

Voor vragen kan je ons natuurlijk altijd contacteren op het bovenstaande email adres.